logo

GALERIE VÝHYBKA
prostor pro setkávání

Galerie VÝHYBKA se nachází v objektu bývalé nádražní hospody v Milevsku, jejíž estetika doposud utváří atmosféru interiéru a specifickým způsobem promlouvá do samotné výstavní dramaturgie.

Výstavní a doprovodný program galerie je koncipován tak, aby

– poukazoval na aktuální tendence v oblasti současného výtvarného umění a kulturního provozu jako takového.

– byl přirozenou součástí regionální identity, reagoval na místní uměleckou scénu, přinášel podněty pro kritickou diskusi a v neposlední řadě oživil veřejný prostor kolem milevského vlakového nádraží, které je situováno na samotném okraji města.

– systematicky spolupracoval s teritoriálně blízkými výstavními institucemi.

Galerie VÝHYBKA je otevřeným prostorem pro setkávání všech generací, je místem dialogu a inspirace.